Kendo, jako sport bezpieczny i mało kontuzyjny dedykowany jest chętnym w każdym wieku. To świetne rozwiązanie na spędzenie wolnego czasu przez dzieci, oferujące im ruch i ćwiczenia ogólnorozwojowe w połączeniu z atrakcyjnymi elementami walki mieczem. Ponadto, poza rozwojem fizycznym, kendo rozwija również moralnie poprzez naukę szacunku do innych, pokory oraz wytrwałości.

Na treningi zapraszamy dzieci w przedziale wiekowym 8-12 lat.

Zrealizowanie inicjatywy możliwe jest dzięki dotacjom z programu KLUB – 2018 finansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

facebook