Historia


Historia kendo w Polsce rozpoczęła się w latach 70, kiedy to japoński student, Takao Mizushima, przebywając na wymianie w naszym kraju zaczął propagować ten sport na terenie Łodzi. Tam też powstał pierwszy klub kendo, jednak fascynacja Polaków tym sportem sprawiła, że wkrótce treningi japońskiej szermierki zaczęły odbywać się też w innych dużych miastach.

W 2001 roku do tego grona dołączyło także nasze miasto. W tworzeniu Bydgoskiego Klubu Kendo wspomagali nas sensei Jarosław Wolny oraz sensei Zbigniew Misiak, a pierwszym prowadzącym został Tomasz Marcysiak. Po nim funkcje sensei przejął Jarosław Dabrowski, a następnie Janusz Stepowski.

W 2012 roku, dzięki stale zwiększającej się liczbie adeptów, powołaliśmy do życia Bydgoskie Stowarzyszenie Kendo, Iaido i Jodo, które działa i rozwija się do dziś, promując japońską szermierkę w regionie.

Władze Stowarzyszenia


Zarząd:

Prezes: Anna Walc
Wiceprezes: Mateusz Bernard Gorczyca
Skarbnik: Szymon Łanucha

Adres:

Nowodworska 48/1
85-120 Bydgoszcz

Nr Konta: 84 1140 1052 0000 5986 5700 1001

KRS: 0000430756
NIP: 9671355396
Regon: 341317023

RODO


Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. udostępnionych Administratorowi Danych jest Bydgoskie Stowarzyszenie Kendo, Iaido i Jodo (ul. Nowodworska 48/1, 85-120 Bydgoszcz).

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Bydgoskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo, opartym na stosownych przepisach prawa.

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Bydgoskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczających ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji), i prawo do:

  1. wycofania zgody w dowolnym momencie,
  2. żądania kopii danych,
  3. sprostowania danych,
  4. do bycia zapomnianym (usunięcia danych),
  5. ograniczenia przetwarzania,
  6. do przeniesienia danych,
  7. do sprzeciwu,
  8. bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztę elektroniczną na adres: kendo.bydgoszcz@wp.pl

facebook