Anna Walc  508-249-687

Dariusz Pyż   602-590-670

Adres:
Nowodworska 48/1
85-120 Bydgoszcz

Nr Konta: 84 1140 1052 0000 5986 5700 1001

Sekcja Kendo

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
ul. Nowodworska 13
85-120 Bydgoszcz

Sekcja Iaido

Sala fitness
Zespół Szkół nr 10
ul. Mieczysława Karłowicza 2
85-001 Bydgoszcz

facebook