Sprawozdawczy zjazd BSKIiJ

W piątek 26.06.2015 r. w pomieszczeniu IV LO przy ul. Stawowej 39,  oś. Błonie odbędzie się sprawozdawczy Walny Zjazd Członków Bydgoskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo. Celem zjazdu jest przyjęcie sprawozdania zarządu stowarzyszenia z działalności w 2014 roku. Pierwszy termin godz. 18:45. Drugi termin godz. 19:15.

Wcześniej od godz. 17:00 zapraszamy na ostatni trening w tym sezonie.

facebook